Prosinec 2012

Štědrý den

27. prosince 2012 v 12:00 | Ailiyah
Chodíme okolo
vánočního stromečku,
zakryti v závějích svých myšlenek...

Co jsme dostali?
A od koho?

Máme vůbec v srdci prostor pro
jiné dary?

Zavři oči a otevři mysl. Co vidíš?

23. prosince 2012 v 12:57 | Ailiyah
Vidím Tebe.

Záříš a jsi plný slávy.

Otevíráš oči slepých a neseš nás na křídlech.

Tvoji andělé létají okolo nás

A připravují Vánoce.

A tak není konec světa, ani konec našich životů.

Tentokrát žiji navěky.

Báseň Poustevník

17. prosince 2012 v 20:38 | Ailiyah |  Básně
Poustevník
I. Žil jsem dlouho v ústraní.
Možná už mám srdce
jako skálu.
Pevné.
Chladné. Nebo jako na poušti.
Každý den
vítám jen své myšlenky
a zápasím o život
jen se svým já.
Kapky padají
na mé slzy.
A já se ptám,
kudy ven ze všeho,
kde je cesta, protože je
jen jediná.
Cesta ven.
II. Venku je chladno.
Počítám dál své dny
a v mém srdci
voda jak žiletky,
prázdnotu nepočítám.
Ta je jen jedna.
III. A dál už jen tma.
Ale možná vysvitne světlo.
I kdyby jen jednou.
IV. Počítám další dny.
Jeden. - Druhý. - První. - Poslední.

Samota

1. prosince 2012 v 13:08 | Ailiyah
Slyším hlasy ve svých tmách,
slyším pokoj ve svém dni.

Cítím polibek
cítím nicotu
cítím samotu

Hledám a další vlak
stojí v mých pocitech
tak kam, paní?
Kam chcete dorazit?
Za jakou cenu?

A chtete jít dál? Konečná
je za 50 let kdesi na místě zelených stromů a černých pomníků
a tam to přijde.

Samota.

A ve své samotě hledám tebe i Tebe.
Jsi tu pro mne
jen ty a jen Bůh a jen moji blízcí

jak moc stojí OPRAVDOVÁ samota,
kterou...
jsem vlastně nikdy nezažila?